Video


Følg med en tur i havet til et af Danmarks største stenrev. Årtiers stenfiskeri havde reduceret revet til spredte sten på sandbunden, men nu har Naturstyrelsen bygget revet op på ny, og naturen er ved at indfinde sig.

The reef has been restored and flora and fauna is returning. On this video you can see the restored reef (danish speaking only).


Over 80.000 tons sten blev sejlet fra Norge til Danmark i forbindelse med genskabelsen af stenrevet ved Læsø. Følg stenenes færd og se dem blive kastet i havet, som led i Blue Reef projektet.

More than 80.000 tons of boulders were transported from Norway. On this videop you can see the transport and the placement of the boulders (only danish speaking)


Se på denne computeranimerede film, hvordan stenrevet vokser op fra havbunden, når nye store granitblokke bliver smidt ud over havbunden.

In this video you can see an computeranimated film of how the boulders have been placed on the seabed (danish speaking only).

I denne video kan du følge med i Blue Reef projektet fra start til slut. Se de første indledende forundersøgelser om havbundens bæreevne og design af stenrevet til sprængning, transport og udlægning af de ca. 100.000 tons sten. Du kan også se hvordan tangplanter, bunddyr og fisk har taget imod det nye rev. (Videoen er produceret af Danmarks Radio)

In this video you are able to follow the Blue Reef project from beginning to end. Please note that the speaking is only in Danish. Please contact us if you are interested in a video with English speaking. (The video is produced by The Danish Broadcasting Corporation)

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.