Bro over Gudenå v/Kællinghøl

Projektet vil etablere permanent handicapvenlig cykel- og gangbro over Gudenåen. Broen har til formål at forbinde og udvide det eksisterende stisystem på begge sider af Gudenåen. Herudover vil broen kunne bidrage til flere og bedre naturoplevelser og øge tilgængeligheden af området natur- og kulturhistoriske elementer.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Viborg Kommune

Kontaktperson: Benny Christensen

Tidsperiode: Færdigt senest februar 2012

Deltagere i partnerskabet:

- Viborg Kommune

- Favrskov Kommune

- Bjerringbro Atletik & Motion (BAM)

- Distrikt Kronjylland, Skov- og Naturstyrelsen.

Projektets samlede udgifter: 1.300.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 50.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 0