Bro over Gudenå v/Kjællinghøl

Projektet vil etablere permanent handicapvenlig cykel- og gangbro over Gudenåen. Broen har til formål at forbinde og udvide det eksisterende stisystem på begge sider af Gudenåen. Herudover vil broen kunne bidrage til flere og bedre naturoplevelser og øge tilgængeligheden af området natur- og kulturhistoriske elementer.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af den nye bro.

Kjællinghøl-broen over Gudenåen. Foto: Viborg Kommune

Kjællinghøl-broen med rampe og tilslutningssti fra Hjermind Skov. Foto: Viborg Kommune

 

Ansøger for projektet: Viborg Kommune

Kontaktperson: Benny Christensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 18. december 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Viborg Kommune
  • Favrskov Kommune
  • Bjerringbro Atletik & Motion (BAM)
  • Distrikt Kronjylland, Skov- og Naturstyrelsen.

Projektets samlede udgifter: 1.647.991 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 50.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 0