Bromme Plantage - etablering af spor i kulturlandskabet

I samarbejde med områdets lodsejere og i tilknytning til konceptet Spor i Landskabet ønsker DN afd. Sorø at etablere et spor i Bromme plantage øst for Lillesø og Lillevang/Buskehuse. Området er en del af istidens tunnelsystemer med sandet marginaljord, som dels blev tilsået med fyrretræer for over 200 år siden og dels bliver anvendt til råstofudvikling og efterfølgende reetableres. Minder fra landbrugsdyrkningen i form af højryggede agre kan ses flere steder. Målgruppen er blandt andet motionister, naturinteresserede, folk der søger indblik i hvordan vi påvirker omgivelserne og skoleelevers undervisning i naturaktiviteter.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og sporet er åbent for alle.

 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening, Sorø afdeling

Kontaktperson: Eva Nielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Sorø Kommune
  • Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening

Projektets samlede udgifter: 57.866 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 16.016 kr. 

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 13.125 kr.

Frivillige arbejdstimer: 140