Brug bolden

Baggrunden for partnerskabet om Sdr. Ege Strand er et længe næret ønske om at skabe et opholdsområde, som appellerer bredt til borgerne i Ry – herunder til de grupper af unge, som samles på de forskellige offentlige opholdsarealer for at hygge sig.

Der ønskes etableret en udendørs skolestue med plads til en hel skoleklasse. Særligt Mølleskolen, men også fire andre små skoler i nærområdet er flittige bruger af Sdr. Ege Strand i forbindelse med undervisning, i særlig grad Natur og Teknik fag. Det er også her, at den planlagte laboratorie-båd skal benyttes. I forbindelse med denne bygning etableres en tidssvarende toiletbygning, da den eksisterende delvis står på et privat område.

Området indrettes med faciliteter og anlæg efter ønsker fra bl.a. børnene, der benytter området til ophold og uorganiserede aktiviteter - især boldspil.

I forbindelse med toilet og skolebygningen etableres der opbevaring af udstyr til undervisningsbrug, som i dag fragtes frem og tilbage med trailer. Endvidere vil der være mulighed for at opbevare forskelligt udstyr til sportsaktiviteterne, eksempelvis volleynet, krolf udstyr mm.

Det er en forventning, at der bliver stor inddragelse af børn og unge i Ry, som har været med i hele processen. Bl.a. arbejdes der på, at børnene kan få et medansvar for områdets renholdelse gennem samarbejde med kommunens entreprenørafdeling og Reno Syd. Sidstnævnte forventes at indtræde som partner på sigt.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Partnerskabets aktiviteter på Sdr. Ege Strand har været en stor succes. Områdets gæster har taget godt imod de nye muligheder, og både i 2014 og 2015 vurderes det, at der har været langt flere gæster end tidligere somre. Nedenfor ses et par billede af projektet.

Den nye udeskole. Foto: Bendt Nielsen

Det nye skoleskib Kvickly Ry i brug. Foto: Peter Frieboe

 

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Mette Fisker

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2016

Deltagere i partnerskabet:

 • Grundejerforeningen Sdr. Ege Strandpark
 • Mølleskolen
 • Mølleskolens Klub
 • Gudenåskolen
 • En gruppe børn fra Ry
 • Destination SKanderborg / Oplev Søhøjlandet
 • Ry Volleyklub 75
 • Foreningen Natur og Ungdom
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • Skanderborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 3.122.887 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: min. 248