Byggepladsen

Projektets formål er, at folkeskoleelever i samarbejde med Københavns Tekniske Skole arbejder med tre forskellige byggeprojekter, der letter adgangen til gode oplevelser i naturen og dermed forbedrer mulighederne for friluftsliv. De tre byggeprojekter er restauration af trappen på Herstedhøje, opbygning af bro, der letter adgangen til det lille vandhul ved siden af Naturcentret, samt etablering af et bålhus ved Stensøen.
Projektet omhandler desuden etablering af et praktisk matematikforløb, som skal motivere elever, der normalt ikke er motiveret for matematikundervisningen eller skoledagen i det hele taget. Gennem projektet vil eleverne møde en varieret undervisningsform, som kobler teori med praktik.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Den nye bro blev indviet i foråret 2015 og bruges flittigt af alle de besøgende i området, især skoler og daginstitutioner, og det nye bålhus blev indviet i december 2015 og kan nu anvendes i forbindelse med besøg, undervisning mm. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Etablering af det nye bålhus. Foto: Karen Mikkelsen.

Den nye bro. Foto: Kennth Kjær Jensen.

 

Ansøger for projektet: Albertslund Kommune

Kontaktperson: Karen Mikkelsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Albertslund kommune (skoler og uddannelse)
  • Folkeskoler i Albertslund
  • Herstedhøje Naturcenter 
  • Københavns Tekniske Skole

Projektets samlede udgifter: 225.466 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 112.035 kr.