Byggepladsen

Projektets formål er, at folkeskoleelever i samarbejde med Københavns Tekniske Skole arbejder med tre forskellige byggeprojekter, der letter adgangen til gode oplevelser i naturen og dermed forbedre mulighederne for friluftsliv. De tre byggeprojekter er restauration af trappen på Herstedhøje, opbygning af bro, der letter adgangen til det lille vandhul ved siden af Naturcentret, samt etablering af et bålhus ved Stensøen.
Projektet omhandler desuden etablering af et praktisk matematikforløb, som skal motivere elever, der normalt ikke er motiveret for matematikundervisningen eller skoledagen i det hele taget. Gennem projektet vil eleverne møde en varieret undervisningsform, som kobler teori med praktik.


Ansøger for projektet: Albertslund Kommune
Kontaktperson: Karen Mikkelsen
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. december 2015
Deltager i partnerskabet:

  • Albertslund kommune (skoler og uddannelse)
  • Folkeskoler i Albertslund
  • Herstedhøje Naturcenter 
  • Københavns Tekniske Skole

Projektets samlede udgifter: 224.071 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 112.035 kr.