De fem Halder

En udsigtsplatform i tårnhøjde, en vindebro i massiv eg og en landskabspark med en ny udstilling. Det er alt sammen en del af vinderprojektet for projektkonkurrencen om De fem Halder ved Viborg. Bag projektet står foreningen ”De fem Halder”, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Naturstyrelsen. 

Udsigtspunktet som indgår i vinderprojektet. Visualisering: Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team.

Vinderprojektet

Indtil nu har der ikke været nogen samlet formidling af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Det bliver der lavet om på, når vinderprojektet de kommende år bliver til virkelighed.

Det bliver arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team, der skal stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De fem Halder ved Viborg. Det har dommerkomitéen med medlemmer fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, Foreningen ”De fem Halder” og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal besluttet.

Projektet realiseres inden 2020 inden for en økonomisk ramme er på 37 mio. kroner, der er sikret gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

I det vindende team indgår ud over arkitekt Erik Brandt Dam også Charlotte Skibsted Landskab, Cornelius + Vöge, ingeniørrådgiver MOE og konsulent Martin Zerlang.

På Hald Slot skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde. Her fra vil man kunne overskue borgenes forsvarsmæssige sammenhæng og opbygning. Den gamle vindebro bliver desuden visualiseret, og der etableres en ny udstilling i Haldladen ved en ny central parkeringsplads.

Landskabet spiller en vigtig rolle i vinderprojektet. Samtlige træer og buske mellem borge og voldsteder skal kortlægges, og der skal fældes, beskæres og plantes nyt for at understøtte formidlingen.

Stierne mellem borganlæggene skal udbygges og renoveres, så det blandt andet bliver mere tydeligt, at man kan gå mange forskellige ture i området. Endelig bliver der opsat nye bænke og skilte i egetræ.

Formidlingen skal sikre, at stedets charme og oplevelsen af relativ uberørthed ikke grundlæggende ændres. 

Nyheder

Visualisering af projektet

Kort over projektområdet

Yderligere oplysninger

Projektleder Steen Bonne Rasmussen
(+45) 24 69 38 40
Obfuscated Email

Bilag:

- Vinderforslag

- Dommerbetænktning

Faktaark

Stærkt partnerskab bag projektet

Bag projektet står et stærkt partnerskab, som tæller foreningen ”De fem Halder”, Naturstyrelsen (som er grundejer), Kulturstyrelsen og Viborg Kommune.

Forud for projektet har de tre myndigheder i fællesskab udarbejdet ”Rammeplan for området ved De fem Halder” som klarlægger indenfor hvilke rammer udvikling af området kan foregå. Rammeplanen har været i en omfattende offentlig idé- og høringsfase, som har sikret, at der er lokal opbakning til projektet. 

Idéerne om udvikling af området blev født i en bredt sammensat idégruppe, som siden har udviklet sig til foreningen ”De fem Halder”. Foreningen er fortsat bredt sammensat og er med et stigende antal medlemmer med til at sikre den folkelige opbakning bag projektet lokalt.

Starten på processen, der har ført frem til det nuværende projekt, ligger tilbage i 2008. Her henvendte fabrikant Peder Nybo Jensen, Viborg, sig til Viborg Innovationsfond og foreslog, at der blev arbejdet på at gøre historien på ”De fem Halder” mere synlig. Fonden tog derefter initiativ til dannelsen af idégruppen.

Links:

Slots- og Kulturstyrelsen

Viborg Museum

A.P. Møller Fonden

Foreningen De fem Halder

 

 

800 års historie inden for gåafstand

”De fem Halder” er beliggende ved Hald Sø syd for Viborg i en landskabeligt smuk ramme. Specielt for området er, at den samme herregård gennem 800 år er flyttet rundt i landskabet indenfor et lille område. De fleste steder har det tidligere borgbyggeri efterladt synlige spor. Stedets ejere og lensmænd har gennem tiden spillet markante roller i dansk og international politisk historie. Der kan således fortælles 800 års historie inden for gåafstand i samme område.

Den internationale hovedhistorie vil oplagt være reformationens historie med den katolske biskop Jørgen Friis, reformatoren Hans Tausen og oprøreren Skipper Clement i centrum, fordi den er fælles for Europa. Hermed kobles Hald sammen med Viborg, da historien er væsentlig begge steder. 

Ofte kan begge steder med fordel inddrages i fortællingen. Eksempelvis er historien om reformationen lettere at fortælle på Hald end i Viborg. Samtidig er oplevelsen af historien på Hald uden den ”støj på linjen”, som man ofte finder i Viborg og andre byer.

I modsætning til eksempelvis Kalø og Hammershus er der en række støtteelementer til historiefortællingen på Hald i nærområdet, eksempelvis Viborg By, Hærvejen, De røde barakker i Hald Ege, Bækkelund, samt andre borge og voldsteder på Viborg-egnen.

Dronefilm over De fem Halder.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Et bredere perspektiv på hovedhistorien er fortællingen om krig og religion, herunder udviklingen i militærstrategi og borgbyggeri gennem tiderne, som kan illustreres af borgenes placering og udformning.

I dag opleves Hald som fjernt fra magtens centrum, men tidligere har Hald befundet sig strategisk velplaceret i begivenhedernes centrum. Forbløffende mange dramaer i Nordeuropæisk magtpolitisk og religiøs historie fra Middelalderen og frem har sat deres aftryk på eller i enkelte tilfælde endda taget udgangspunkt i Hald og Viborg.

Årsagen til at der blev bygget borg på stedet, og vedblev med at være borg på stedet, skal især søges i de politiske strukturer i Danmark. Viborg var det politiske centrum i Jylland, og i lange perioder det vigtigste politiske center i Danmark. Byen husede både Jyllands landsting og var Jyllands kongehyldningssted. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg, og samspillet med landskabet gjorde samtidig stedet velegnet til placering af borge.