De tusinde søer

Projektet vil genskabe adgang gennem vandhullerne med en 500 meter lang trampesti og et par siddepladser. Ved mere sumpede områder vil der blive etableret en plankebro. I forbindelse med projektet vil der blive foretaget udtynding af bevoksningen, samt opsat informationstavler, som skal formidle områdets historie, vækster og dyreliv. 

UPDATE: Projektet er færdigt. Nedenfor ses et billede af den nye plankebro, der går over vandhullet, og de nye borde/bænkesæt samt infoskilt.

 

Ansøger for projektet: Biersted Landsbyråd & Jammerbugt Kommune

Kontaktperson: Erik Dragø Nielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Jammerbugt Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
  • Biersted Landsbyråd,
  • Friluftsrådet (forventet)
  • SparNord Fonden Aabybro 

Projektets samlede udgifter: 279.140 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 136.140 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 60.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 288