Amager Strand - Den blå Foreningsby

Projektet er et foreningsfællesskab med fokus på vand, sand og strandens natur. Foreningsbyen består af en bygning med depotplads til foreningernes fælles udstyr. Fællesrummet gør det lettere for foreningslivet at tilbyde børn og unge aktiviteter med natur og bevægelse som fællesnævner.

Udendørs indrettes der et overdækket mødested til samling og instruktioner samt areal til aktiviteter. Foreningsbyen vil i samarbejde med det naboliggende naturcenter forbedre og udvide naturformidlingsoplevelserne i området.   

Den blå foreningsby Amager strand

Ansøger for projektet: Amager Strandpark I/S

Kontaktperson: Lene Jensen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. september 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Amager Strandpark I/S
  • Danmarks Gymnastik- og Idrætsforening Storkøbenhavn
  • Lokaleforeninger herunder Friluftskorpset, Rafting Club Copenhagen og andre foreninger
  • Friluftsrådet

 

Projektets samlede udgifter: 3.308.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 210