Amager Strand - Den blå Foreningsby

Projektet er et foreningsfællesskab med fokus på vand, sand og strandens natur. Foreningsbyen består af en bygning med depotplads til foreningernes fælles udstyr. Fællesrummet gør det lettere for foreningslivet at tilbyde børn og unge aktiviteter med natur og bevægelse som fællesnævner.

Udendørs indrettes der et overdækket mødested til samling og instruktioner samt areal til aktiviteter. Foreningsbyen vil i samarbejde med det naboliggende naturcenter forbedre og udvide naturformidlingsoplevelserne i området.   

UPDATE: Projektet er færdigt. De etablerede siddemøbler og overdækket mødested benyttes i stor stil, og den nye multianvendelige bådebro, som ses på billedet nedenfor, anvendes af strandgæster, som fisker efter krabber og småfisk, bader og snorkler fra broen. Kajakroere benytter også broen til at sætte deres kajakker i vandet.

Den blå foreningsby Amager strand

Ansøger for projektet: Amager Strandpark I/S

Kontaktperson: Lene Jensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Amager Strandpark I/S
  • Danmarks Gymnastik- og Idrætsforening Storkøbenhavn
  • Lokaleforeninger herunder Friluftskorpset, Rafting Club Copenhagen og andre foreninger
  • Friluftsrådet

Projektets samlede udgifter: 3.650.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 205