Lyngby Sø og Mølleåen - Den flydende udeskole

Projektet handler om at bygge bro mellem skoler og foreningsliv via friluftsliv. Børn og unge i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune skal ved besøg på projektet tilbydes udeskoleaktiviteter i kano på sø og å. Læring og bevægelse gennem friluftsaktiviteter vil forbedre kendskab til og forståelse for naturen, og gøre undervisningen mere praksisnær, konkret og sanselig. Projektet vil derudover afholde friluftsevents i kano med børn og unge i centrum. 

Ansøger for projektet: Dansk Gymnastik- & Idrætsforening Storkøbenhavn

Kontaktperson: Martin Machado

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. november 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Dansk Gymnastik- & Idrætsforening Storkøbenhavn
  • Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Gladsaxe Kommune
  • Foreningen Friluftskorpset 

Projektets samlede udgifter: 355.800 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 137.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 400