Discgolf på Lærkedal

Formålet med projektet er at etablere sydfyns første discgolfbane med det formål at få flere og nye målgrupper ud i naturen. Discgolf er en sport, der kan dyrkes af mange mennesker uafhængigt af alder eller fysisk aktivitetsniveau. Banen etableres på Lærkedal, som er en del af naturskolen Trente Mølle. Banen skal være permanent og bestå af 9 "huller" fordelt over arealet. Derudover opsættes et informationsskilt ved p-pladsen til Lærkedal.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Banen er en åben bane, der kan benyttes frit af besøgende i området. Nedenfor set et billede fra discgolfbanen, som benyttes i stor stil.

Foto: Leif H. Sørensen

 

Ansøger for projektet: Trente Mølle Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center

Kontaktperson: Leif H. Sørensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Naturstyrelsen Fyn
  • Aktive Ældre i Nr. Broby

Projektets samlede udgifter: 59.449 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 29.725 kr.

Frivillige arbejdstimer: 125