Drastrup Skov

Drastrup skov august 2012
Projekttype Skovrejsning
Periode 1996-2026
Samarbejdspartnere

Aalborg Vandsamarbejde og Aalborg kommune.

Link til Naturguiden om Drastrup skov

Projektbeskrivelse

Drastrup Skov er et skovrejsningsområde i området mellem byerne; Frejlev, Godthåb, Svenstrup og Skalborg/Drastrup. Drastrup skov er i 2020 på 400 ha og det samlede projektområde forventes at lande på 650-700 ha skov- og naturområde. Aalborg Vandsamarbejde og Naturstyrelsen finansierer jordopkøb i området og Naturstyrelsen sikrer at arealerne bliver tilplantet og sikret mod pesticider og andre miljøfremmende stoffer.

Skovrejsningsområdets centrale dele ligger på et højtliggende moræneplateau, der afgrænses af tre markante ådale mod syd, øst og nord samt Duedal mod vest. Området består af store kuplede bakker, der fra alle sider fures af flere erosionsdale og området er således meget kuperet. Den ny skov består overvejende af løvtræer, der sammen med nåletræshegn, utilplantede slugter, og partier med blomstrende og frugtbærende buske giver et meget afvekslende landskab.

Formål

De primære formål er at sikre rent drikkevand og friluftsmuligheder for Aalborg og omegn. Samtidig bidrager projektet til det nationale mål om at øge skovarealet, oplagre CO2 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Nyheder

Projektforløb

Drastrup Hundeskov på 10 ha oprettes.

Blev 4 ha klimaskov tilplantet af skoleelever fra skoler i Aalborg. Skov blev anlagt som et led i FN’s Klimatopmøde.

Der erhverves 100 ha. 25 ha på Grøndalsvej 25 og 75 ha fra ”Arlagården”.

”Tyrestationen” på 28 ha erhverves. Skoven grænser dermed helt op til Drastrup og Skalborg.

Aalborg kommune begynder at opkøbe ejendomme og omlægge landbrugsdriften for at sikre rent grundvand. Naturstyrelsen indtræder i projektet.

1986 Pilotprojekt undersøger nye muligheder for at ”dyrke” rent grundvand i Drastrup området.

Skovkort

Kontakt

Erik Dalsgaard

Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland