Bedre natur og friluftsliv ved Egebjerg Sø og Hansted Å

Horsens Kommune har forbedret naturen i Egebjerg Sø og Handsted Å.

Dele af et vandløb restaureres, så fisk bedre kan  passere søen, og 2 mindre stiforløb giver bedre adgang til området.

Formidlingen i området styrkes ved at grave tre små søer til undervisningsformål. Der etableres er priimitivt overnatningssted mm.

Sct. Georg Gilderne bidrager til projektet med hhv. formidling og tilsyn, oprensning mm. i den efterfølgende driftsfase.

Foto: Hansted Å

Fakta om projektet

Tidsperiode

2007 - 2008

Projekt titel

Egebjerg Sø

Ansøger for projektet

Horsens Kommune

Kontaktperson

Tony Bygballe

Deltagere i partnerskabet

Horsens Kommune
Danmarks Naturfredningsforening, Horsens
Sct. Georg Gilderne

Projektets samlede udgifter

1.770.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

600 timer