Naturpleje og sti på Elbækengen

Naturpleje af Elbækengen i Tryggevæld Ådal.

Projektet handler om naturpleje af Elbækengen i Tryggevælde Ådal, hvor der findes nogle af Danmarks bedste ekstremrigkær.

Samtidig skal offenlighedens adgang forbedres ved etablering af en sikker sti.

Naturplejen skal bestå af afgræsning, fjernelse af opvækst af elletræer og høje urter omkring kærene samt indhegning af kærene, så de først afgræsses efter frøsætning.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2009

Projekt titel

Naturpleje af Elbækengen

Ansøger for projektet

Danmarks Naturfredningsforening, Stevns

Kontaktperson

Inge Ambus

Deltagere i partnerskabet

Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, Danmarks naturfond, Tryggevælde- og Stevns Bevarelse

Projektets samlede udgifter

67.820 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

24.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

65 timer