Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer - på Klostermarken i Viborg

Projektets formål er at udvikle udeskoleaktiviteter og højere naturkvalitet i et bynært område på Klostermarken i Viborg. Børn fra lokale skoler og klubber får undervisning og friluftsaktiviteter i forbindelse med forskellige naturplejeaktiviteter, hvor meningsfyldt motion og praksisnære kompetencer kombineres med undervisning i natur og teknik og biologi.

Områder på Klostermarken er tilgroet med tab af biodiversitet, og her er der god basis for at lære om naturkvalitet, og hvordan man fremmer de sårbare arter samt hæmmer de uønskede invasive og mere dominerende arter.


Ansøger for projektet: Initiativgruppen Houlkær
Kontaktperson: Stig Jensen
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 31. december 2015
Deltager i partnerskabet:

  • Initiativgruppen Houlkær
  • Houlkærskolen
  • Overlund Skole
  • Møllehøjskolen
  • Klub Toften
  • Klub Gården
  • Klub Kværnen
  • Naturskolen
  • Naturstyrelsen Kronjylland
  • Viborg Kommune - Natur og Vand

Projektets samlede udgifter: 400.000 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.
Frivillige arbejdstimer: 3.600