Klostermarken Viborg - elever gir naturen et pift og får nye kompetencer

Projektets formål er at udvikle udeskoleaktiviteter og højere naturkvalitet i et bynært område på Klostermarken i Viborg. Børn fra lokale skoler og klubber får undervisning og friluftsaktiviteter i forbindelse med forskellige naturplejeaktiviteter, hvor meningsfyldt motion og praksisnære kompetencer kombineres med undervisning i natur og teknik og biologi.

Områder på Klostermarken er tilgroet med tab af biodiversitet, og her er der god basis for at lære om naturkvalitet, og hvordan man fremmer de sårbare arter samt hæmmer de uønskede invasive og mere dominerende arter.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Cirka 1.000 elever på mellemtrin og i udskoling, dvs. 4.-9. årgang har været med i projektet. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Elever finder forskellige plantearter på Klostermarken. Foto: Lisbeth Nielsen.

Leslåningskursus for lærer og beboere området, som efterfølgende har lært videre til eleverne. Foto: Lisbeth Nielsen.


Ansøger for projektet: Initiativgruppen Houlkær

Kontaktperson: Stig Jensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Initiativgruppen Houlkær
  • Houlkærskolen
  • Overlund Skole
  • Møllehøjskolen
  • Klub Toften
  • Klub Gården
  • Klub Kværnen
  • Naturskolen
  • Naturstyrelsen Kronjylland
  • Viborg Kommune - Natur og Vand

Projektets samlede udgifter: 376.821 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 190.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 4.225