Ny kæmpeskov ved Odense

Elmelund Skov på 360 hektar er klar til besøgende

Naturstyrelsen har i tæt samarbejde med Odense kommune og VandCenter Syd rejst en ny kæmpeskov ved Bolbro i Odense - Elmelund Skov.

Vil du have sendt Elmelund Skovs nyhedsbrev? Så send en mail til Obfuscated Email 

Titel Skovrejsning ved Elmelund
Projekttype Skovrejsning
Periode 2001-
Status Anlæg i gang
Samarbejds-partnere

Odense Kommune
VandCenter Syd

Økonomi

Naturstyrelsen: ca. 40 mio. kr. (ca. 32 mio. kr. fra jagtrelateret naturforvaltningsmidler, naturforvaltningsmidler og tilskud fra EU til plantning)
VandCenter Syd: 67 mio. kr.
Odense Kommune: 9 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Elmelund Skov ændrer et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde. 

Elmelund Skov ejes af Naturstyrelsen (ca. 270 ha) og Odense Kommune (ca. 93 ha), men fremstår som ét sammenhængende område. 

Læs den overordnede plan for Elmelund Skov

Kort over Elmelund Skov

Formål

  • Projektet skal fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense kommer fra dette området.
    Læs mere om grundvandsbeskyttelse
  • Projektet skal skabe bedre mulighed for et sundt liv for kommunens borgere ved at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation.
  • Projektet skal øge biodiversiteten og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært skov- og naturområde.

Hvordan skal Elmelund Skov se ud?

Alle har kunne komme med deres forslag til, hvordan Elmelund Skov skulle ende med at se ud. 

I efteråret 2012 gik borgerinddragelsen i gang. På en workshop opfordrede Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd borgerne til at komme med gode idéer og ønsker til det nye skov- og naturområde.

Læs deltagernes prioteringer af naturoplevelser i Elmelund Skov

Deltagerne på workshoppen blev også opfordret til at komme med konkrete idéer til det foreslåede stisystem og anbefalinger til projektet. 

Læs deltagernes anbefalinger og idéer

Naturnær skovdrift i Elmelund Skov

Når Naturstyrelsen planter ny skov, sker det efter principperne om naturnær skovdrift. På den måde sikrer vi, at skoven bliver stabil og varieret. En naturnær skov er til glæde for både mennekser og dyr.

Læs mere om naturnær skovdrift

Projektforløb

2001

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd indgår en samarbejdsaftale om skovrejsning. Formålet med aftalen er at etablere 2000 ha ny bynær skov ved Odense for at skabe bedre muligheder for byens borgere for rekreation samtidig med, at grundvandet beskyttes. 

I aftalen blev udpeget seks områder til bynær skovrejsning. Elmelundprojektet er ét af områderne. Området er på 650 ha i alt. 

Odense Kommune opkøber de mest bynære arealer, mens Naturstyrelsen køber de øvrige arealer. 

2001-2008: Naturstyrelsen køber og etablerer skov på 45 ha.

2009

Der gennemføres en jordfordeling i området. 

Jordfordelingen blev en stor succes og resulterede i, at Naturstyrelsen erhvervede ca. 220 ha til skovrejsning og Odense Kommune ca. 100 ha til skovrejsning.

2012

April-oktober: Forundersøgelser af arealerne. 

Viden om jordbundsforholene er vigtig, når man skal beslutte, hvilke træarter, der skal plantes. Derfor har Naturstyrelsen gennemført en jordbundsundersøgelse - en såkaldt Lokalitetskortlægning.

I lokalitetskortlægningen undersøger man bl.a. hvad jorden består af, hvor der ligger dræn, hvilke ledninger, der ligger i jorden, hvor der er beskyttede arealer osv. 
På den måde kan planen for den nye skov tage højde for de tekniske og lovgivningsmæssige bindinger, som området er omfattet af.

Læs lokalitetskortlægningen

November-april 2013: Borgerne inddrages i planlægningen af den nye skov.

Læs mere om borgerinddragelse

November-april 2013: Planlægning - hvordan skal Elmelund Skov ende med at se ud?

Der udarbejdes en samlet, overordnet plan for Elmelund Skov. Planen viser, hvor der skal være parkeringspladser, hovedstier, skov og åbne arealer. Planen viser også, hvor der skal være større områder med friluftsfaciliteter.

2013

Marts-september: Myndighedsbehandling of udbud af anlægsopgaver.

September-maj 2014: Anlæg på Naturstyrelsens arealer. 

Parkeringspladser og skovveje anlægges.

Skoven plantes.

Der brydes dræn for at få vandet til at blive i området. Der gravs vandhuller og etableres arealer til afgræsning og høslet.

Der anlægges friluftsfaciliteter.

Skoven kan benyttes fra efteråret 2013, hvor skovvejen anlægges.

2014

25. maj 2014: Elmelund Skov indvies officielt.

Nyhedsbrev


Kontakt

Naturstyrelsen Fyn

Elmelund Skov