Ensted Naturpark

Gennem projektet etableres et 2,5 ha stort fritidsareal. Arealet omkranses af beplantning. Arealet tilsås med græs, og der opføres en bålhytte, et udsigtstårn, en offentlig lejrplads med to shelters og bålplads samt en overdækket scene. Der etableres parkering, bålpladser og en beach-volley bane.

Naturparken er et projekt lavet for og af borgerne i Ensted Sogn.

UPDATE:

Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det færdige projekt.

Området set fra udsigtstårnet af. Foto: Ole Svenningsen

Shelterplads. Foto: Ole Svenningsen

 

Ansøger for projektet: KFUM Spejderne Ensted Gruppe

Kontaktperson: Finn Pedersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • KFUM Spejderne Ensted Gruppe
  • Arbejdsgruppen vedr. Ensted Naturpark
  • Aabenraa kommune

Projektets samlede udgifter: 783.340,95 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 281.013 kr.

Tilskud fra friluftsrådet : 277.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 5.390