Høring af planerne for Eriksborg Skov

I høring fra 8/10 2021 til 3/12 2021

Høring

Høringsperioden løber fra den 8. oktober 2021 til 3. december 2021.

Læs mere på høringsportalen

Som en del af høringen afholdes et offentligt møde. 

Tid: onsdag d. 3. november kl. 16.30 – 18.00

Sted: Silkeborg medborgerhus, Bindslevs Plads nr. 5, sal C

Naturstyrelsen har sammen med Silkeborg Kommune udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale om skovrejsning nord for Silkeborg med arbejdsnavnet Eriksborg Skov.

Formålet med skovrejsningen er at sikre, at naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd i udviklingen af den nye bydel Eriksborg og dermed sikre de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdagsliv og friluftsliv. Det er ligeledes et vigtigt formål at beskytte drikkevandsinteresserne, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området mellem Grauballe og Nisset, og bidrage til klimatilpasning ved at skoven optager CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

På høringsportalen kan du læse høringsbrevet med tilhørende bilag, herunder udkast til samarbejdsaftale og miljørapport, som vurderer den foreslåede skovrejsnings effekter på miljøet.