Todbjerg - Et aktiverende landsbyprojekt

Dette projekts formål er at opsætte 8 borde-bænkesæt i forbindelse med anlæggelsen af en trampesti. Herudover etableres informationstavler, der kan informere om geologiske, biologiske og kulturhistoriske seværdigheder på ruten. Der etableres også en p-plads.

Dette projekt er en del af en større helhed "Et aktiverende landsbyprojekt"


Kommune : Aarhus

Ansøger : Poul S. Jeppesen

Tilskud bevilliget : 58.500 kr.

Projektet afsluttes senest: 1. juli 2013