Bredsten - Et anderledes ophold i naturen

Etablering af 25 personers lavu/kåter, hvori der installeres brændeovn, således at lavuen kan anvendes året rundt. Der vil ligeledes blive lavet fast bund og opsat bord og bænke.

Lavuen skal benyttes af spejdere, dagsinstitutioner, folkeskoler og andre lokale.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Lavuen anvendes ofte af lokale børnehaver og indskolingens afdelinger, og spejderne bruger den hver onsdag året rundt.

Ansøger for projektet: Bredsten spejder grupper (DDS)

Kontaktperson: Martin Lykke

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Bredsten spejdergruppe
  • Menighedsråd
  • Forældrebestyrelse

Projektets samlede udgifter: 15.917 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 7.958 kr.

Frivillige arbejdstimer: 40