Bredsten - Et anderledes ophold i naturen

Etablering af 25 personers lavu/kåter, hvori der installeres brændeovn, således at lavuen kan anvendes året rundt. Der vil ligeledes blive lavet fast bund, opsat bor og bænke.

Lavuen skal benyttes af spejdere, dagsinstitutioner, folkeskoler og andre lokale.

colourbox

Ansøger for projektet: Bredsten spejder grupper (DDS)

Kontaktperson: Martin Lykke

Tidsperiode: Færdigt senest d. 1. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

- Bredsten spejdergruppe

- Menighedsråd

- Forældrebestyrelse

Projektets samlede udgifter: 36.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 16.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 52