Stae - bynær skov og en handicapvenlig lejrplads

Projektets hovedformål er at omdanne en brakmark til et rekreativt område. Området skal bestå af skov, stier og en handicapvenlig lejrplads. Lejrpladsen skal have shelters, bålhytte og multitoilet, som de besøgende kan benytte. Desuden skal borde og bænke placeres rundt omkring i området. Informationstavler og skilte vil forklare området og dets brug samt de nyplantede træarter.

UPDATE: Projektet er nu afsluttet. Der er blevet rejst ca. 1 ha offentlig tilgængelig bynær skov bestående af naturligt danske hjemmehørende løv- og nåletræsarter, og alle ovenstående faciliteter er blevet etableret. 

Ansøger for projektet: Stae Borgerforening

Kontaktperson: Bjarne Pedersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Stae Borgerforening
  • Ålborg Kommune - Natur og Park 

Projektets samlede udgifter: 325.656 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 162.828 kr.

Frivillige arbejdstimer: 800