Grennessminde - naturstisystem

Projektet omhandler oprensning af et stykke af mosen samt etablering af stisystem. Stisystemet vil bestå af Selvplukkerstien, Den Lysende Sti, Den Grønne Sti og Den Vilde Sti, hvoraf de to først nævnte er handicapvenlige stier. Derudover skal etableres flere områder med beplantning langs stierne, skabes aktiviteter for fysisk udfoldelse samt etableres informationstavler og afholdelse af arrangementer.  

Ansøger for projektet: Ejendomsfonden Grennessminde i Tåstrup

Kontaktperson: Hanne Danielsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Ejendomsfonden Grennessminde i Taastrup
  • Fonden projektskolen Grennessminde i Taastrup (Det Økologiske Gartneri)
  • Høje-Taastrup Kommune
  • Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
  • Skovrådet i Høje-Taastrup
  • Dansk Naturfredningsforening i Høje-Taastrup

 

Projektets samlede udgifter: 855.505 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1863