Grennessminde - naturstisystem

Projektet omhandler oprensning af et stykke af mosen samt etablering af stisystem. Stisystemet vil bestå af Selvplukkerstien, Den Lysende Sti, Den Grønne Sti og Den Vilde Sti, hvoraf de to førstnævnte er handicapvenlige stier. Derudover skal der etableres flere områder med beplantning langs stierne, skabes aktiviteter for fysisk udfoldelse samt etableres informationstavler og afholdelse af arrangementer.  

UPDATE: Projektet er afsluttet, og stierne blev indviet i august 2015. Nedenfor ses et par billeder af stisystemet.

Den Lysende Sti

Selvplukkerstien

 

Ansøger for projektet: Ejendomsfonden Grennessminde i Tåstrup

Kontaktperson: Hanne Danielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Ejendomsfonden Grennessminde i Taastrup
  • Fonden projektskolen Grennessminde i Taastrup (Det Økologiske Gartneri)
  • Høje-Taastrup Kommune
  • Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
  • Skovrådet i Høje-Taastrup
  • Dansk Naturfredningsforening i Høje-Taastrup

Projektets samlede udgifter: 848.488 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.485