TICKON - Tranekær Slotspark, stiforløb og broer

Formålet med projektet er at udvikle og forbedre offentlighedens adgang på Tranekærs ejendom ved etablering af nyt (300m) stiforløb samt opsætning af skilte og låger.


Kommune : Langeland

Ansøger : Tranekær Gods I/S

Tilskud bevilliget : 55.000 kr.

Projektet afsluttes senest: 13. december 2013