Dronninglund - Eventyrstien

Eventyrstien er en kommende stiforbindelse mellem Dronninglund by og Dronninglund Slot og udgøres af 1,4 km hovedsti med fire tilhørende hvilepladser på hver 100 m2. Projekt og sti har fået navnet ”Eventyrstien”, hvilket danner tema for den videre udvikling af stisystemet til en oplevelsessti.

UPDATE: Projektet er afsluttet, og stien er åben. På stien kan der undervejs opleves eventyrskulpturer, høre eller læse eventyrerne lavet dertil, gå over de fire nylavede broer og læse infotavlerne med info om områdets historie, dyr og planter i området, Dronninglund slot, Dronninglund by mm. Nedenfor ses et par billeder fra den nye stiforbindelse.

Eventyrstiens indgangsporte fra bysiden. Foto: Allan Danielsen

Egetræsbroen. Foto: Allan Danielsen

 

Ansøger for projektet: Dronninglund Borgerforening

Kontaktperson: Allan Danielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • Dronninglund Borgerforening
  • Dronninglund Hovedgaard

Projektets samlede udgifter: 727.405 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 6.401