Dronninglund - Eventyrstien

Eventyrstien er en kommende stiforbindelse mellem Dronninglund by og Dronninglund Slot, og udgøres af 1,4 km hovedsti med fire tilhørende hvilepladser på hver 100 m 2 . Projekt og sti har fået navnet ”Eventyrstien”, hvilket danner tema for den videre udvikling af stisystemet til en oplevelsessti.

colourbox

Ansøger for projektet: Dronninglund Borgerforening

Kontaktperson:Allan Danielsen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 1. januar 2013.

Deltagere i partnerskabet:

  • Dronninglund Borgerforening
  • Dronninglund Hovedgaard

Projektets samlede udgifter: 1.108.300 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1500