Naturpark Maribosøerne - faciliteter og formidling ved Hejrede Sø

Formålet med projektet er at give offentligheden flere og bedre naturoplevelser i Naturpark Maribo-søerne. Dette opnås gennem bedre faciliteter, stier og formidling på stedet. Ved etablering af faciliteterne til gavn for friluftslivet i projektområdet får offentligheden mulighed for at opleve de fredede arealer omkring Hejrede Sø. Projektet drejer sig om etablering af en trampesti og en opholdsplads med borde/bænkesæt under og omkring et eksisterende fugletårn og opsætning af afskærmede gærder, samt placering af borde/bænkesæt på en tilsvarende plads ved et nærliggende vandhul. Derudover skiltning af trampesti.

colourbox

Kommune : Guldborgsund

Ansøger : Pia Lyndelse (Hejrede Friluftsgård)

Tilskud bevilliget : 136.800 kr

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012