Klitrosevej, Hjørring - fællesarealer

Den tilgroede sø ved Klitrosevej oprenses, så der fremkommer en andel af frit vandspejl. Oprensningen vil fjerne uønsket beplantning, såsom piletræer og hybenroser, og derigennem sikre adgang gennem området, og forbedre søen som levested for padder.   

Ansøger for projektet: Stilaug for fællesarealer ved Klitrosevej

Kontaktperson: Arne Povlsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. december 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Stilaug for fællesarealer ved Klitrosevej
  • Hjørring Kommune

Projektets samlede udgifter: 160.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 150