Klitrosevej, Hjørring - fællesarealer

Den tilgroede sø ved Klitrosevej oprenses, så der fremkommer en andel af frit vandspejl. Oprensningen vil fjerne uønsket beplantning, såsom piletræer og hybenroser, og derigennem sikre adgang gennem området og forbedre søen som levested for padder.   

UPDATE: Projektet er færdigt. Søen er blevet oprenset, og det forventes, at naturen i og omkring søen genstartes, og der kommer en mere spændende og varieret natur. Nedenfor ses billeder af søen før og efter oprensningen.

Foto: Arne Povlsen

Foto: Arne Povlsen

 

Ansøger for projektet: Stilaug for fællesarealer ved Klitrosevej

Kontaktperson: Arne Povlsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Stilaug for fællesarealer ved Klitrosevej
  • Hjørring Kommune

Projektets samlede udgifter: 133.838 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 66.500 kr.

Frivillige arbejdstimer: Mindst 62