Lille Hansted Å - Faunapassage

Projektet er som udgangspunkt etablering af en faunapassage i form af et stryg med en længde på ca. 470 m og et fald på i alt ca. 7 m ved Egebjerg Sø.

I denne del af projektets forbedres mulighederne for friluftslivet ved at etablere en ny sti langs det nye vandløb langs søbredden samt bygning af 2 broer.

Fotograf Erling Krabbe

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes august 2008

Projekt titel

Forbedringer af faunapassage i lille Hansted Å

Ansøger for projektet

Horsens Kommune

Kontaktperson

Tony Bygballe

Deltagere i partnerskabet

Horsens Kommune
Danmarks Naturfredningsforening Horsens
Sct. Georg gilderne Horsens

Projektets samlede udgifter

3.368.340 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

1.291.920 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

46.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

700 timer