Mere synlig tilgængelighed på FDF friluftscenter Sletten

Projektet handler om at skabe oplevelser, tilgængelighed og formidling i et større område omkring Himmelbjerget. Der er allerede etableret stier og formidling i området, men nu skabes en enestående mulighed for at se på området i helhedsperspektiv.

Ejerne af arealet (private lodsejere, FDF og Himmelbjergegnens Friluftsgård) ønsker at åbne for offentlighedens adgang.

Hovedstien gennem området er vandreruten Århus-Silkeborg, som mellem Slåensø og Himmelbjerget suppleres med et fintmasket, afmærket stinet. Her formidles om delområder, natur- og kulturforhold.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttet marts 2008

Projekt titel

Mere synlig tilgængelighed på FDF friluftscenter Sletten

Ansøger for projektet

FDF friluftcenter Sletten

Kontaktperson

Thomas B. Kolind Vilstrup

Deltagere i partnerskabet

FDF
Søhøjlandets Økomuseum
Danmarks Naturfredningsforening,
Skanderborg
Skanderborg Kommune
Naturstyrelsen, Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter

135.503 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

51.253 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

28.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

110 timer