Jammerbugt Golfklub - Offentlig sti ved Fjerritslev

Jammerbugt Golfklub tæt på Fjerritslev by etablerer et stisystem, der tydeliggør, at alle har lov at gå tur på afmærkede stier på golfbanens arealer

Jammerbugt Golfklub tæt på Fjerritslev by etablerer et stisystem, der tydeliggør, at alle har lov at gå tur på afmærkede stier på golfbanens arealer. Stien giver mulighed for at gå godt 3 km, hvor man kommer forbi forskellige naturtyper.

Golf

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2009

Projekt titel

Offentlig sti ved Fjerritslev

Ansøger for projektet

Jammerbugt Kommune

Kontaktperson

Anne Mette Finnerup Knudsen

Deltagere i partnerskabet

Jammerbugt Golfklub
Jammerbugt Kommune

Projektets samlede udgifter

41.816 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

16.400 kr.

Frivillige arbejdstimer

110 timer