Flade Sø

Flade Sø. Foto: Naturstyrelsen.

Flade Sø er beliggende i den sydvestlige del af Thy. Søen har i løbet af de sidste 150 år været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding.

Søen er i dag helt inddiget, som led i kystsikring af vestkysten, og således blevet helt afskåret fra Hvidbjerg Å systemet, som søen tidligere var en naturlig del af.

Projektet går ud på igen at lade Flade Sø indgå som en del af Hvidbjerg Å systemet.

Der skal anlægges nye ind og udløb gennem det østlige dige.

Kort over projektområdet

Projektområdet omfatter ca. 500 ha, og det skønnes at kunne bidrage med en kvælstoffjernelse på 80-175 t. årligt.

Budgettet for projektet er på ca. 8 mio. kr.

Kontakt: Ditte Svendsen, tlf. 72 54 30 00 eller Henrik Schjødt Kristensen, tlf. 22 22 16 20