Flagermus i Sønderborg Kommune

Formålet med projektet er at indsamle viden om flagermusarter og deres udbredelse i Sønderborg Kommune samtidig med, at projektet er med til at øge opmærksomheden på denne oversete dyregruppe. For at medvirke til øget fokus på arten afholdes der en offentlig flagermustur hver måned med start i marts og slut i oktober. Desuden udarbejdes foldere om flagermusen, og hvad der kan gøres for at hjælpe arten.

Derudover indsamles informationer om flagermusforekomster gennem artsbestemmelse af optagne observationer og skrigsekvenser, kvalitetssikring af forekomsten af sjældne og vanskelige arter ved netfangst-metoden samt opsætning af opholdskasser i udvalgte områder.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Projektet har løftet vidensniveauet om flagermus på flere måder: Der blev afviklet 24 offentlige ture, hvor mere end 100 personer har deltaget; der blev afholdt foredrag for Naturskolerne i Sønderborg Kommune; og i samarbejde med flere naturskoler har der været afholdt åbent hus arrangementer, hvor der bl.a. blev fremstillet flagermuskasser. Ligeledes er 240 lokaliteter blevet undersøgt med henblik på at kortlægge flagermusens udbredelse i kommunen, fordelt på arter og lokaliteter. Nedenfor ses et billede af én ud af de flere hundrede flagermuskasser, der er blevet hængt op.

Foto: Andreas Andersen

 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Andreas Andersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg
  • Frivillige borgere
  • Sønderborg Kommune
  • Naturstyrelsen Sønderjylland
  • Morten Christensen
  • Hans Jørgen Baagøe 

Projektets samlede udgifter: 157.016 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 78.508 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 17.900 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.673