Flagermus i Sønderborg Kommune

Formålet med projektet er at indsamle viden om flagermusarter og deres udbredelse i Sønderborg Kommune, samtidig med at projektet er med til at øge opmærksomheden på denne oversete dyregruppe. For at medvirke til øget fokus på arten afholdes der en offentlig flagermustur hver måned med start i marts og slut i oktober. Desuden udarbejdes foldere om flagermusen, og hvad der kan gøres for at hjælpe arten.

Derudover indsamles informationer om flagermusforekomster gennem artsbestemmelse af optagne observationer og skrig sekvenser, kvalitetssikring af forekomsten af sjældne og vanskelige arter ved net fangst metoden samt opsætning af opholdskasser i udvalgte områder.

 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Andreas Andersen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg
  • Frivillige borgere
  • Sønderborg Kommune
  • Naturstyrelsen Sønderjylland
  • Morten Christensen
  • Hans Jørgen Baagøe 

Projektets samlede udgifter: 158.791 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 79.391 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 17.900 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.760