Flagermusprojekt i Vejle Kommune

Projektet omhandler registrering af flagermusarter i Vejle Kommune med henblik på at opnå en viden om arternes sommer- og vinteropholdssteder og ynglekolonier. Viden kan anvendes af private lodsejere, lokale erhverv og myndigheder til sikring af flagermusenes levesteder. Der udarbejdes et udbredelseskort over flagermusenes forekomst i Vejle Kommune, og der bygges og opsættes flagermuskasser.

Projektet vil derudover formidle viden og iværksætte oplevelser om flagermusen ved bl.a. at afholde årlige, offentlige flagermusture, samt udarbejde og udgive en folder, der beskriver flagermusenes levevis og projektet.


Ansøger for projektet: Vejle Kommune
Kontaktperson: Bo Levesen
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. marts 2018
Deltager i partnerskabet:

  • Vejle kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening Vejle

Projektets samlede udgifter: 129.100 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 64.550 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 500