Projektet

Baggrund Foto: Sara Lindholt

Hvorfor skal der overhovedet etableres en natur- og friluftssti på en nedlagt jernbanestrækning kunne man spørge. De nedlagte jernbanestrækninger repræsenterer jo en stor kulturhistorisk værdi, og hvorfor kan strækningen ikke bruges til togdrift igen?

Jernbanen mellem Næstved og Slagelse blev anlagt i 1892. På sidebanen Dalmose-Skælskør ophørte persontrafikken i 1950. Der var fortsat godstrafik på strækningen. I 1971 ophørte alt trafik mellem Næstved og Sandved. I 1975 ophørte også trafikken med godstog på Skælskør-Dalmose-strækningen. I 1986 indstilledes godstransporten på den sidste strækning mellem Slagelse og Sandved.

I 2007 besluttede Banedanmark at afhænde banestrækningen, da Trafikstyrelsen vurderede, at strækningen ikke skulle bruges til jernbanedrift i fremtiden. Derfor er Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Naturstyrelsen – Storstrøm gået sammen om at omdanne strækningen til en rekreativ sti.

Foto: Mette Skat Buhr Formål

Banestrækningen bliver i dag allerede brugt som sti af de lokale, men ved at etablere en egentlig natursti vil den få stor betydning for områdets friluftsliv og befolkningens muligheder for motion og oplevelse af landskab og natur. Stien vil udgøre en omfattende rekreativ korridor i området. Dette vil få betydning for lokalsamfundene langs stien og for forbindelserne mellem disse. Stien bliver et godt alternativ for pendlere der ønsker at cykle ad strækninger uden forstyrrelser fra biltrafik.

En lang række frilufts-, motions-, og naturaktiviteter vil kunne bygges op omkring stien, fx sundhedspladser, picnicområder og shelterpladser. De lokale borgere kan komme med forslag til, hvad der skal etableres langs stien.

Slagelse og Næstved Kommuner har tilsammen mere end 150.000 indbyggere. Fodsporet vil derfor have et stort potentiale for benyttelse fra den lokale befolkning. Stiens længde og de kommende friluftsaktiviteter vil gøre den attraktiv i forhold til grøn turisme, sportsaktiviteter og sundhedsfremmende arrangementer, fx svarer strækningen Næstved-Slagelse præcis til en maraton!

Den lange sammenhængende rute er et stort aktiv og giver mulighed for naturoplevelser, friluftsliv, leg og bevægelse i et spændende afvekslende landskab. Du kan læse meget mere om Fodsporets formål i projektbeskrivelsen:

Projektbeskrivelse.pdf

Foto: Sara Lindholt

Nordea-fonden

Nordea-fonden har gennem et bidrag på 36 mill. kr. skabt det økonomiske fundament for etableringen af den kommende natur- og friluftssti. Naturstyrelsen samt Næstved og Slagelse kommuner bidrager med tilsammen 12 mill. kr. Læs mere om det endelige tilsagn fra Nordea-fonden her:

Nordea tilsagn.PDF