Organisationsplan for projektet

Naturstyrelsen – Storstrøm, Næstved Kommune og Slagelse Kommune har indgået en skriftlig aftale om gennemførelse af projektet med Naturstyrelsen som projektejer.

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe med repræsentanter fra de tre ovennævnte organisationer. Hele projektet finansieres med 36 mill. Kr. fra Nordea-fonden og Naturstyrelsen samt Slagelse og Næstved kommuner bidrager med i alt 12 mill. Kr.

Borgerinddragelsen består af to niveauer: lokale følgegrupper (stiråd), som baseres på lokale organisationer og interesserede borgere, og en hovedfølgegruppe, der består af repræsentanter for interesseorganisationer som hver især repræsenterer interessefelter, der er relevante for etableringen af den nye motions- og friluftssti. Hovedfølgegruppe og stiråd er rådgivende i forhold til styregruppen, som har det overordnende ansvar både overfor de finansierende parter samt i forhold til projektansøgning og samarbejdsaftale.

Læs mere her:

Organisationsplan.pdf

Foto Sara Lindholt