Hovedfølgegruppe og stiråd

Stirådene består af repræsentanter fra lokale foreninger og interesserede borgere, som varetager hver deres lokalområde på den godt 50 kilometer lange strækning. I hvert stiråd er valgt en formand og en sekretær, der fungerer som kontaktperson til projektgruppen. Der er tilknyttet i alt 6 stiråd til projektet. Her kan du læse meget mere om hvert enkelt stiråd.

Hovedfølgegruppe

Dalmose stiråd

Hyllinge stiråd

Næstved stiråd

Sandved stiråd

Skælskør stiråd

Skørpinge-Slagelse stiråd