Hovedfølgegruppen

Hovedfølgegruppen består af dels af repræsentanter for Naturstyrelsen og de to involverede kommuner samt interesseorganisationer, som hver især repræsenterer interessefelter, der er relevante for etableringen af den nye natur- og friluftssti. Hovedfølgegruppe og stiråd er rådgivende i forhold til styregruppen, som har det overordnende ansvar både overfor de finansierende parter samt i forhold til projektansøgning og samarbejdsaftale.

Møder: