Alnor Strandpark - Forlængelse af badebro og flydesektion

Formålet med projektet er at oprette 4 manglende sektioner samt en flydesektion med udspringsmulighed fra badebro. Vi arbejder ad åre hen imod at blive " Blå Flag " strand.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

 

Ansøger for projektet: Strandparkens Badebroforening

Kontaktperson: Egon Callesen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juni 2013.

Deltagere i partnerskabet:

  • Strandparkens Badebroforening
  • GIG Gråsten Idræts - og Gymnastikforeing

Projektets samlede udgifter: 78.647 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 38.500 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet : 46.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 284