Alsted Voldsted - formidling

Projektet drejer sig om Alsted Voldsted beliggende på Mors. Voldstedet ligger i tilknytning til et stort varieret kærområde, som består af en mosaik af enge, moser, søer og vandløb. Voldstedet ligger i tilknytning til den lokale cykelrute ”Solruten” og i tilknytning til Margueritruten og vil give gode muligheder for formidling af natur- landskabs- og kulturhistorie. Der opstilles 5 afmærkningspæle for at vise hen til Voldstedet og en informationstavle ved Voldstedet.

colourbox

Kommune : Morsø

Ansøger : Morsø Kommune

Tilskud bevilliget : 17.000 kr

Projektet afsluttes senest : 18. januar 2012