Horreby Lyng - formidling af den fredede højmose

Horreby Lyng er Falsters største og eneste højmose. Mosen er for de fleste relativt ukendt, idet der ingen formidlingsmæssige tiltag er i området.

Gennem dette projekt vil der blive etableret og udarbejdet følgende:

  • Et stisystem gennem mosen, markeret med stipæle og pile-piktogrammer.
  • Ni små infotavler tunft omkring i mosen, som vil fortælle historier om naturen og kulturhistorien
  • To højskilte ved indgangen til mosen med generel information om den særegne dyre- og planteliv der findes i mosen, samt dens kultur- og naturhistorie.
  • En brochure som skal kunne findes på print og på internettet
  • En hjemmeside hvor man via QR-koderpå infoskiltene kan hente yderligere information
  • Opsætning af borde-bænkesæt og bænke som vil give folk mulighed for en god og afslappet oplevelse i mosen
  • Opsætning af et multtoilet

Kommune : Guldborgsund

Ansøger : Guldborgsund Kommune

Tilskud bevilliget : 293.370 kr.

Projektet afsluttes senest: 30. juni 2013