Fløjstrup - formidling af fortidsmindeudgravninger

I jernalderen var Fløjstrup-området en af de større og betydende bebyggelser i Danmark. I dag ligger den yderst ved kommunegrænsen 17 km fra Randers og 12 km fra Assentoft.

Dette projekt vil bidrage til at formidle Rundhøjen, jordfæstegravene og de udgravninger, som har fundet sted i området inden for de sidste ti år.

Møllehøj har været det geografiske midtpunkt for en hel del udgravningsaktivitet det seneste årti.

Af forskellige årsager er der en opbremsning i aktiviteterne og det er derfor af stor betydning at få formidlet de mange resultater. Det er amatørarkæologer som under ledelse af en professionel arkæolog der har udført udgravningerne, og der er pt. ikke nogen til at samle oplysningerne sammen og få dem præsenteret.

Derfor går dette projekt ud på at samle de tilgængelige resultater, og præsentere dem for publikum, både ude på lokaliteten i form af info-tavler, og på nettet, både på Randers Kommunes hjemmeside og på www.fortidsmindeguide.dk

Projektets resultater vil forbedre adgangen til natur- og kulturoplevelser ved at samle informationer om udgravningerne og få dem formidlet bl.a. ved på relevante hjemmesider at give bedre formidling om fortidsminderne, deres placering og de oplevelser, som er forbundet med besøg ved fortidsminderne og udgravningerne.

Projektet vil på den baggrund etablere faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområdet, hvor offentligheden får mulighed for at opleve fortidsminder.


Kommune : Randers

Ansøger : Randers Kommune

Tilskud bevilliget : 131.450 kr.

Projektet afsluttes senest: 20. december 2012