Tunø - formidling, faciliteter og tilgængelighed

Gennem dette grønne partnerskab etableres bl.a. grillhytte med shelters, separat shelter, to muldtoiletter, afmækning af stier, opsætning af borde/bænke-sæt, udsigtstårn, naturlegeplads, grejbank, campinghytter og forbedring af faciliteter og arealer på havnen. Desuden etableres formidling i form af store oversigtstavler, kortborde og infotavler rundt på øen samt en ny folder om Tunøs natur og kultur.

Øens foreninger har engageret sig i partnerskabet som idéudviklere og bidrager med frivillig arbejdskraft i såvel anlæg som drift.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Det blev indviet den 23. juni 2015, og efterfølgende er de nye campinghytter, shelters og de mange andre faciliteter meget efterspurgte, og der falder mange positive bemærkninger fra øens gæster om de nye tiltag.

Colourbox

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Bent Hodde Mortensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2016

Deltagere i partnerskabet:

 • Tunø Beboerforening
 • Tunø Natur- og Turismegruppe
 • Odder Kommune
 • Tunø Færgen
 • Tunø Havn
 • Udvikling Odder
 • Naturstyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Grundejerforeningerne: Søndenom, Revet, Tovten og Stenkalven
 • Tunø Skole
 • Odder Museum
 • Lokalrådet i Glumsø

Projektets samlede udgifter: 3.488.123 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 353