Tunø - formidling, faciliteter og tilgængelighed

Gennem dette grønne partnerskab etableres bl.a. grillhytte med shelters, separat shelter, to muldtoiletter, afmækning af stier, opsætning af borde/bænke-sæt, udsigtstårn, naturlegeplads, grejbank, campinghytter og forbedring af faciliteter og arealer på havnen. Desuden etableres formidling i form af store oversigtstavler, kortborde og infotavler rundt på øen samt en ny folder om Tunøs natur og kultur.

Øens foreninger har engageret sig i partnerskabet som idéudviklere og bidrager med frivillig arbejdskraft i såvel anlæg som drift.

Colourbox

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Bent Hodde Mortensen

Tidsperiode: Projektet forventes afsluttet senest d. 1. februar 2013

Deltagere i partnerskabet:

 • Tunø Beboerforening
 • Tunø Natur- og Turismegruppe
 • Odder Kommune
 • Tunø Færgen
 • Tunø Havn
 • Udvikling Odder
 • Naturstyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Grundejerforeningerne: Søndenom, Revet, Tovten og Stenkalven
 • Tunø Skole
 • Odder Museum
 • Lokalrådet i Glumsø

Projektets samlede udgifter: 3.270.750 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 476