Brusgård Voldsted - formidling og forbedret adgang

Projektet omfatter faciliteter af betydning for flere og bedre naturoplevelser for offentligheden samt bidrager til en vigtig natur- og kulturformidling på stedet samt på internettet og etablering af en offentlig adgang til et både seværdigt og værdifuldt fortidsminde.

Tysk- og engelskoversættelser på informationsstander vil gøre at også turister gives mulighed for flere natur- og kulturoplevelser.

Projektet faciliterer flere natur- og kulturoplevelser i en naturlig sammenhæng med udviklingen af den rekreative infrastruktur, da voldstedet ligger i naturlig forlængelse af et stisystem (under etablering), som går fra Randers by til Sjellebro stenen. Der etableres piktogrammer og pæle, som viser vej fra stisystemet til voldstedet.

Formidling af fortidsminder bidrager til vigtige natur- og kulturoplevelser herunder en forståelse for Danmarks historie og naturen og samt landskabets betydning for historien. Det, at formidlingen også finder sted på internettet bidrager yderligere til at facilitere flere besøøg ved fortidsminder.

Randers Kommune har igangsat pleje af voldstedet, og vil fortsætte denne pleje, samt fremover også holde informationstavle og vejviserskilte i orden.


Kommune : Randers

Ansøger : Randers Kommune

Tilskud bevilliget : 33.793,50

Projektet afsluttes senest: 5. december 2013