Egebjerg Mølle - formidlingscenter

Hvad handler projektet om?:

Projektet vil omdanne Egebjerg Mølle til Sydfyns første formidlingscenter. Formidlingscenteret vil give de besøgende ny viden om områdets natur og landskab, og på ny vis motivere den besøgende til at opleve naturen omkring møllen og udvalgte områder på Sydfyn.

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Ansøger for projektet: Naturisme I/S

Kontaktperson: Rico Boye Jensen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 31. august 2012.

Deltagere i partnerskabet:

- Naturisme I/S

- Egebjerg Møllelaug

- Svendborg Kommune

- Naturstyrelsen, Fyn

- Lokale skoler

Projektets samlede udgifter: 875.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200