Virksund Kursuscenter - fornyelse

Projektet drejer sig om etablering af friluftsfaciliteter ved Virksund Kursuscenter ved Hjarbæk Fjord med afvekslende natur med eksisterende stisystem. Eksisterende borde/bænke renoveres, bevoksning på gravhøjene ryddes og der opstilles informationsskilte, som skal fortælle om områdets betydning for tangproduktion og den forarbejdning, som har fundet sted i området samt formidle de to smukt beliggende gravhøje i området. De to gravhøje ryddes for bevoksning.

colourbox

Kommune : Skive

Ansøger : Virksund kursuscenter

Tilskud bevilliget : 96.856 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012