Ådalen - forskønnelse

Gennem dette projekt vil der bl.a. blive opført en bålhytte og der vil blive ryddet ud i områdets udgåede træer. Dette vil komme til gavn for Ådalens mange brugere.

colourbox

Ansøger for projektet: Ådalens Venner

Kontaktperson: Per Alstrup

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 1. december 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Thisted Kommune
  • Ådalens venner

Projektets samlede udgifter: 46.547 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 23.375 kr

Frivillige arbejdstimer: 100