Ådalen i Hurup Thy - forskønnelse

Gennem dette projekt vil der bl.a. blive opført en bålhytte, og der vil blive ryddet ud i områdets udgåede træer. Dette vil komme til gavn for Ådalens mange brugere.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et billede af den nye bålhytte.

Foto: Per Alstrup

 

Ansøger for projektet: Ådalens Venner

Kontaktperson: Per Alstrup

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Thisted Kommune
  • Ådalens venner

Projektets samlede udgifter: 50.080 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 23.375 kr.

Frivillige arbejdstimer: 168