Limfjorden - Forvaltning af strandenge, søer og dyrkede flader ved den østlige del af Limfjorden

Formålet er at gennemføre en række investeringer i plejetiltag til gavn for fuglelivet ved Langerak. Plejetiltagene gennemføres i en randzone syd for Langerak og ved fjordens udløb i Kattegat, hvor der er et fugleliv, som vil nyde gavn af forbedrede levevilkår.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec 2011

Projekt titel

Forvaltning af strandenge, søer og dyrkede flader ved den østlige del af Limfjorden

Ansøger for projektet

DOF Nordjylland

Kontaktperson

Thorkild Lund

Deltagere i partnerskabet

DOF Nordjylland, Landboforeningen AgriNord, Kystbysamrådet Mou, Egense og Dokkedal, Aalborg Kommune

Projektets samlede udgifter

626.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

156.500

Frivillige arbejdstimer

135