Fredede områder

Formålet med projekt "Danmarks fredede områder" er at sætte fokus på landets fredede områder over de næste 4 år både gennem formidling og naturpleje.

Formidlingen af de fredede områder skal ske dels gennem foldere, informationsskilte, afmærkning og etablering af nye stier og dels via internettet på http://www.fredninger.dk og www.udinaturen.dk

Naturplejen af udvalgte fredede områder organiseres af Danmarks Naturfredningsforening og plejen skal f.eks. ske gennem afgræsning, rydning af træer og buske samt slåning af græs og hø.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2012

Projekt titel

Fredede områder

Ansøger for projektet

Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson

Thomas Johansen

Deltagere i partnerskabet

Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter

7.147.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

1.250.000 kr.

Medfinansiering fra Danmarks Naturfredningsforening 700.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

3.150 timer