Bornholm - Fremme af naturvenligt friluftsliv

Projektet vil udvide mulighederne for naturvenligt friluftsliv og øge naturformidling. Der anlægges en afmærket terrænsti, som forbindes til de eksisterende stimuligheder udenfor Poulsker/Bodilsker plantager, som vil forbinde Paradisbakkerne i øst med Almindingen i vest.

Derudover etableres der et handicapvenligt udsigtstårn ved moseområdet, redekasser til perleugler, samt udarbejdelse og opsætning af informationsskilte ved tårnet, suppleret med informations-/henvisningsskilte ved indkørselsvejene (fire steder). Skiltene vil oplyse om flora, fauna, geologi og hydrologi samt om afgræsningsforsøg med kvæg og dåvildt.

UPDATE: Projektet er afsluttet. 

colourbox

Ansøger for projektet: Poulsker ApS

Kontaktperson: Lars Wilhjelm

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 9. januar 2013.

Deltagere i partnerskabet:

  • Skovselskabet Poulsker ApS
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Svampevennerne på Bornholm
  • Friluftsrådet, Lokalkredsen
  • Bornholms Regionskommune
  • Dansk Ornitologisk Forening

Projektets samlede udgifter: 290.198 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 145.099 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 82.500 kr

Frivillige arbejdstimer: 175