Fremtidens grønne hovedstad

Miljøministeren satte den 7. november 2003 navn på 18 nye projekter med et samlet budget på over 150 mio. kr., der i den nærmeste fremtid skal være med til at skabe et grønt bælte omkring København. Projekterne spænder vidt - fra nye strande og skove til landskabskunst og kulturarv. Målet er, at alle i hovedstaden - i gåafstand eller på cykel - har mulighed for at komme ud i naturen og få en grøn oplevelse.
Projekterne gennemføres i samarbejde med forskellige partnere, f.eks. kommuner og vandværker. Projekterne er forankret på de lokale statsskovdistrikter, hvor man kan få mere at vide om dem. Det fremgår af projektlisten, hvilket statsskovdistrikt, der står for hvilke projekter.
Finansiering af projekterne forventes at ske dels gennem statslige naturforvaltnings-, velfærds- og driftsmidler, dels ved bidrag fra partnere.

Kort over groenne hovedstad

1. Skodsborg Strandpark (Jæ)
2. Springforbi Strandpark (Jæ)
3. Søllerød Kirkeskov (Jæ)
4-8. Københavns Vestvold (Jæ)
9. Vestskoven (Kø)
10. Herstedhøje Naturcenter (Kø)
11. Storbyens skove for børn og unge (Jæ og Kø)
12. Gulddysse Skov (Kø)
13. Himmelev Skov (Kø)
14. Skove ved Greve (Kø)
15. Kongelunden (Jæ)
16. Vestamager – Landart (Jæ)
17. Vestamager – Traktørsted (Jæ)
18. Naturen som klasseværelse (Jæ) og (Kø)

Jæ = Jægersborg statsskovdistrikt
Kø = Københavns statsskovdistrikt