EngHytte - fremtidssikring

Formålet med projektet er at fremtidssikre EngHytten, så hytten kan anvendes som udeskole. EngHytten vil blive et midtpunkt for områdets historiske fortid med gravhøje og jætteskuer, samt for nutidens natur og nyanlagte naturstier. Ønsket er at formidle natur og friluftsliv, samt skabe nye muligheder blandt andet gennem alternative undervisningsformer.   

Ansøger for projektet: Støtteforeningen for Mejls-Tinghøj Friskole

Kontaktperson: Birgit Hansen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. april 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Støtteforeningen for Mejls-Tinghøj Friskole
  • Mejls-Orten-Tinghøj Friskole & Naturbørnehave Engen

Projektets samlede udgifter: 220.086 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 110.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 33.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 91